Inschrijven

Mocht u na de kennismaking vervolgens besluiten om uw kind aan te melden, dan kunt u het bij de kennismaking uitgereikte aanmeldformulier thuis invullen en opsturen naar school.

Na aanmelding ontvangt u tijdig bericht omtrent de groep, waarin uw kind geplaatst wordt. Ook worden dan afspraken gemaakt t.a.v. de ‘wendagen’.

U kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook