Welkom op de pagina van groep 7/8.
Ik ben meester Dennis en werk fulltime in groep 7-8.
Wat maakt groep 7 en 8 nou zo bijzonder? 

Groep 7
In groep 7 begint een kind al aan de voorbereiding voor de middelbare school. Om hier al een beetje naar toe te werken, krijgen leerlingen huiswerk mee. 

In groep 7-8 wordt er verder gebouwd op de basiskennis die de kinderen al hebben geleerd in voorgaande jaren. Bij taal zullen de kinderen nog meer aan zinsontleding doen, leren ze hoofd- en bijzinnen te onderscheiden en bouwen ze hun woordenschat uit. Bij spelling komt de nadruk op werkwoordspelling te liggen. Op het gebied van rekenen krijgen de kinderen te maken met verbanden, breuken, percentages en kommagetallen. Het wordt een stuk pittiger.
Met de zaakvakken gaan de leerlingen met de methode Blink meer de diepte in en leren ze het geleerde toe te passen.
Daarnaast krijgen de kinderen wekelijks Engels, Kanjertraining en gymles, deels van een vakleerkracht. Eén middag per week blijft gereserveerd voor de creamiddag, waarbij alle disciplines aan bod komen. 

Voorlopig advies groep 7

In groep 7 wordt al min of meer duidelijk welk schooltype voortgezet onderwijs een leerling gaat volgen. Het zogenaamde voorlopig advies is over het algemeen gebaseerd op het oordeel van de leerkracht en de intern begeleider en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Het doel is dat je al een beetje kunt gaan kijken naar de verschillende schooltypes, passend bij je kind.

 

De doorstroomtoets

In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Deze geeft de richting aan in verwijzing naar het voortgezet onderwijs.


Het definitieve schooladvies

Eind januari, voor de doorstroomtoets, wordt er een voorlopig schooladvies gegeven. Daarmee geeft de school aan welke middelbare school het meest geschikt is. Het schooladvies is het belangrijkste advies, de doorstroomtoets geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. De middelbare school mag de score op de doorstroomtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten.

Het kan zijn dat de doorstroomtoets veel beter of juist slechter is gemaakt dan de school van te voren dacht. Wordt de toets beter gemaakt dan gedacht, dan kan de school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Het kan zijn dat het schooladvies dan wordt aangepast, maar dat hoeft niet. Wordt de toets slechter gemaakt dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. 

Schoolkamp en afscheid groep 8

De kinderen van deze groep gaan half mei op kamp. Groep 8 zal in de laatste schoolweek een optreden verzorgen. 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook