Welkom op de pagina van groep 7/8.

Wij zijn een gecombineerde klas met 21 leerlingen. 12 kinderen in groep zeven en negen kinderen in groep 8. Meester Dennis is de leerkracht.

Wat maakt groep 7 en 8 nou zo bijzonder? 

Groep 7
In groep 7 begint een kind al aan de voorbereiding voor de middelbare school. Om hier al een beetje naar toe te werken, krijgt je kind vanaf nu structureler huiswerk mee. 

De vakken
Vanaf groep 7 wordt er verder gebouwd op de basiskennis die de kinderen al hebben geleerd in voorgaande jaren. Bij taal zullen de kinderen nog meer aan zinsontleding doen, leren ze hoofd- en bijzinnen te onderscheiden en bouwen ze hun woordenschat uit. Bij spelling komt de nadruk op werkwoordspelling te liggen. Op het gebied van rekenen krijgen de kinderen te maken met verbanden, breuken, percentages en kommagetallen. Het wordt een stuk pittiger. Ook met de zaakvakken gaan ze meer de diepte in en leren ze het geleerde toe te passen.

Voorlopig advies groep 7

In groep 7 wordt al min of meer duidelijk welk schooltype voortgezet onderwijs een leerling gaat volgen. Het zogenaamde voorlopig advies is over het algemeen gebaseerd op het oordeel van de leerkracht en de intern begeleider en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Het doel is dat je al een beetje kunt gaan kijken naar de verschillende schooltypes, passend bij je kind.

 

Engels
In groep 7 krijgen de leerlingen voor het eerst Engels. Wij leren Engels door middel van de methode 'Groove me'. Groove me is een digibord lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 
vaardigheden aan bod. 

De centrale eindtoets

De Wiekslag maakt gebruik van de Centrale Eindtoets van Cito. Deze wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april 2021. Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de centrale eindtoets eruit zien, doe dan de online toets.


Het definitieve schooladvies

Eind januari, na de Cito-M8 toetsen, wordt er een schooladvies gegeven. Daarmee geeft de school aan welke middelbare school het meest geschikt is. Het schooladvies is het belangrijkste advies, de Cito Eindtoets geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. De middelbare school mag de score op de Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten.

Het kan zijn dat de centrale eindtoets veel beter of juist slechter is gemaakt dan de school van te voren dacht. Wordt de Eindtoets beter gemaakt dan gedacht, dan kan de school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Het kan zijn dat het schooladvies dan wordt aangepast, maar dat hoeft niet. Wordt de Eindtoets slechter gemaakt dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. 

Schoolkamp en afscheid groep 8

De kinderen van deze groep gaan eind mei naar Drenthe op kamp. Groep 8 zal in de laatste schoolweek een musical verzorgen. Ze beginnen na de Cito al met het instuderen hiervoor.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook