Welkom op de pagina van groep 1 en 2.


Wij zijn juf Ilse en Juf Annet. Juf Ilse werkt op maandag, dinsdag en woensdag in deze groep, juf Annet op donderdag en vrijdag. Wij hebben een combinatiegroep 1/2 met 15 leerlingen. In de loop van het schooljaar stromen er nog nieuwe leerlingen in.  


Kleuterplein
In de klas werken wij aan de hand van de methode Kleuterplein. Door het jaar heen werken wij binnen diverse thema's aan de kerndoelen van de kleuters. Wij vinden het belangrijk om uw kind te volgen in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem dat past bij de methode. 

De kring.
Op maandag en donderdag starten we de dag in de grote kring. We hebben een dagopening, waarbij het lied "goedemorgen allemaal" samen wordt gezongen. Daarbij staan wij stil bij de naam van de dag, de maand en het seizoen van dat moment. En we heten elkaar welkom.

Inloop.
Op de andere dagen van de week starten we met een inloop. De kinderen hebben de dag ervoor al gekozen uit een activiteit en daar starten ze die ochtend mee. Sommige kinderen zullen starten in de kleine kring, zij gaan samen met de juf een taal- of rekenactiviteit doen.

Kleine kring
De kleine kring vindt plaats tijdens de inloop, maar ook op andere momenten van de dag. In de kleine kring blijven de kinderen dicht bij de juf zitten en wordt er gericht leerstof van de jaargroep aangeboden. De leerkracht kan de leerlingen zo goed observeren en begeleiden in het leerproces. Na de start in de grote kring gaat een van de beide groepen zelfstandig aan het werk met het kiesbord. 

Kiesbord.
Wanneer een groep kinderen in de kleine kring bij de juf zit, kunnen de andere kinderen zelfstandig aan het werk met het kiesbord. Hierop staan afbeeldingen van hoeken (huishoek, bouwhoek, constructiemateriaal, zandtafel, themahoek, enz.) en andere activiteiten (tekenen, klei, knutselen, spelletje, enz) die de kinderen in de klas kunnen doen.

Werkles.
Tijdens de werkles werken de kinderen aan een creatieve opdracht of een gerichte leeropdracht. Tijdens de creatieve opdracht doen zij iets op het gebied van tekenen, textiel of handvaardigheid. Bij de gerichte leeropdracht wordt er aandacht besteed aan taal, rekenen, schrijven en motorische activiteiten of werkbladen. Eén keer per week wordt er een schrijfdansles verzorgd.

Letters.
Bij elk thema staat er een letter centraal. We doen spelletjes waarbij deze letter centraal staat, maar daarnaast maakt groep 2 ook werkbladen waarbij ze spelenderwijs met de letter bezig zijn.

Materialen uit de kast.
In de klas zijn de diverse materialen onderverdeeld in de kasten. Zo is er een taalkast waarin diverse materialen op het gebied van taal te vinden zijn zoals o.a. rijmspellen, letterspellen, varia en piccolo. In de rekenkast vind je de materialen op het gebied van rekenen zoals o.a. telspellen, kralenreeksen, figurogram en logica. Naast de reken- en taalkast is er ook een puzzelkast, ook wel bouwkast genoemd, hierin zit verschillend materiaal zoals o.a. hamertje tik, kralenplank, lego en klei.

Kanjertraining.
Op onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Voor de kleuters vindt die les op donderdagmiddag plaats. Er wordt daarbij aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Buitenspelen.
Ons streven is om dagelijks buiten te spelen. We hebben een prachtig schoolplein waar de kinderen kunnen rennen of met karren en fietsen kunnen spelen, maar ook in de zandbak is er plek genoeg.

Gym.
Op dinsdag hebben de kinderen gymles van meester Mark in de gymzaal. Op vrijdag verzorgt juf Annet de gymles. Op andere dagen hebben we ook mogelijkheden om in de speelzaal spelletjes te doen, bewegen we met materiaal en kunnen we klimmen en klauteren.Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook