Welkom op de pagina van groep 1 en 2.


Wij zijn juf Ilse en Juf Annet. Juf Ilse werkt op maandag, dinsdag en woensdag in deze groep, juf Annet op donderdag en vrijdag. Wij hebben een kleine en gezellige combinatiegroep 1/2 die in de loop van het schooljaar groeit in leerlingenaantal.   


Kleuterplein
In de klas werken wij aan de hand van de methode Kleuterplein. Door het jaar heen werken wij binnen diverse thema's aan de kerndoelen van de kleuters. Wij vinden het belangrijk om uw kind te volgen in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem dat past bij de methode. 

Inloop.
Elke dag starten wij met een inloop. Voor de inloop heeft de leerkracht een activiteit voor het kind passend binnen het thema klaargelegd. Gedurende de week wisselen deze activiteiten zodat elk kind met de verschillende activiteiten bezig is geweest. 

De kring.
Na de inloop gaan wij  in de kring en hebben we een dagopening. Daarbij wordt het lied "goedemorgen allemaal" samen. Wij staan stil bij de naam van de dag, de maand en het seizoen van dat moment en we heten elkaar welkom.

Kleine kring
De kleine kring vindt op verschillende momenten op de dag plaats. In de kleine kring blijven de kinderen dicht bij de juf zitten en wordt er gericht leerstof van de jaargroep aangeboden. De leerkracht kan de leerlingen op die manier goed observeren en begeleiden in het leerproces. Na de start in de grote kring gaan de kinderen aan het werk met gerichte taal-, reken- of een creatieve activiteit. 

Kiesbord.
Wanneer een groep kinderen in de kleine kring bij de juf zit, kunnen de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Met behulp van het kiesbord werken zij aan een gerichte opdracht die door de leerkracht wordt aangeboden. Op het kiesbord staan afbeeldingen van hoeken (huishoek, bouwhoek, constructiemateriaal, zandtafel, themahoek, enz.) en andere activiteiten (tekenen, klei, knutselen, spelletje, enz) die de kinderen in de klas gaan doen.

Werkles.
Tijdens de werkles werken de kinderen aan een creatieve opdracht of een gerichte leeropdracht. Tijdens de creatieve opdracht doen zij iets op het gebied van tekenen, textiel of handvaardigheid. Bij de gerichte leeropdracht wordt er aandacht besteed aan taal, rekenen, schrijven en motorische activiteiten of werkbladen. Eén keer per week wordt er een schrijfdansles verzorgd.

Letters.
Bij elk thema staat er een letter centraal. We doen spelletjes waarbij deze letter centraal staat, maar daarnaast maakt groep 2 ook werkbladen waarbij ze spelenderwijs met de letter bezig zijn.

Materialen uit de kast.
In de klas zijn de diverse materialen onderverdeeld in de kasten. Zo is er een taalkast waarin diverse materialen op het gebied van taal te vinden zijn zoals o.a. rijmspellen, letterspellen, varia en piccolo. In de rekenkast vind je de materialen op het gebied van rekenen zoals o.a. telspellen, kralenreeksen, figurogram en logica. Daarnaast is er ook een puzzelkast, ook wel bouwkast genoemd, met verschillend materiaal zoals o.a. hamertje tik, kralenplank, lego en klei.

Kanjertraining.
Op onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Voor de kleuters vindt die les op vrijdag plaats. Er wordt daarbij aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Buitenspelen.
Ons streven is om dagelijks buiten te spelen. We hebben een prachtig schoolplein waar de kinderen kunnen rennen of met karren en fietsen kunnen spelen, maar ook in de zandbak is er plek genoeg.

Gym.
Op dinsdag hebben de kinderen gymles van meester Mark in de gymzaal. Op vrijdag verzorgt juf Annet de gymles. Op andere dagen hebben we ook mogelijkheden om in de speelzaal spelletjes te doen, bewegen we met materiaal en kunnen we klimmen en klauteren.Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook