Groep 1-2


Wij zijn juf Anje en juf Sandra. Juf Anje werkt van maandag tot en met donderdag, juf Sandra op vrijdag. We hebben een groep met bijzonder gezellige kinderen.

Werkwijze groep 1-2
In de klas werken wij met de methode Kleuterplein. Door het jaar heen wordt binnen verschillende thema's aan de kerndoelen voor kleuters gewerkt. 

Elke dag wordt gestart met een inloop, waarbij de leerkracht steeds een andere activiteit voor het kind heeft klaargelegd. Na de inloop vindt de dagopening plaats, waarbij de naam van de dag, de maand en het seizoen benoemd worden. Daarna gaan we op verschillende manieren aan het werk. In een kleine kring, waarbij een deel van de kinderen dicht bij de leerkracht zit, wordt er gericht leerstof van de jaargroep aangeboden. De leerkracht kan de leerlingen op die manier goed observeren en begeleiden in het leerproces. In de grote kring wordt gewerkt met de hele groep.

Wanneer een groep kinderen in de kleine kring bij de juf zit, kunnen de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Met behulp van het kiesbord werken zij aan een gerichte opdracht in de huishoek, de bouwhoek, met constructiemateriaal, de zandtafel of de verteltafel. 

Tijdens een zogenaamde werkles werken de kinderen of aan een creatieve opdracht (tekenen en handvaardigheid) of aan een gerichte leeropdracht. Bij de gerichte leeropdracht wordt er aandacht besteed aan taal en rekenen waarbij spelenderwijs letters en cijfers worden aangeboden, schrijven en andere motorische activiteiten zoals schrijfdans. Ook is er aandacht voor de Engelse taal.

Op onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Er wordt daarbij aandacht besteed aan sociale vaardigheden. 

Iedere dag spelen de kinderen buiten op het ruime schoolplein. Daar kunnen de kinderen rennen en met het buitenspelmateriaal spelen, maar ook in de zandbak is er plek genoeg.

Op maandag hebben de kinderen gymles van juf Iris in de gymzaal. De andere gymles wordt verzorgd door juf Anje in het speellokaal. 


 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook