Groep 1-2


Wij zijn juf Anje en Juf Annet. Juf Anje werkt op maandag, dinsdag en woensdag in deze groep, juf Annet op donderdag en vrijdag. We hebben een groep met bijzonder gezellige kinderen. Juf Annet zal bij afwezigheid worden vervangen door juf Anje en juf Aysen.
Werkwijze groep 1-2
In de klas werken wij met de methode Kleuterplein. Door het jaar heen wordt binnen verschillende thema's aan de kerndoelen voor kleuters gewerkt. 

Elke dag wordt gestart met een inloop, waarbij de leerkracht steeds een andere activiteit voor het kind heeft klaargelegd. Na de inloop vindt de dagopening plaats, waarbij de naam van de dag, de maand en het seizoen benoemd worden. Daarna gaan we op verschillende manieren aan het werk. In een kleine kring, waarbij een deel van de  kinderen dicht bij de leerkracht zit, wordt er gericht leerstof van de jaargroep aangeboden wordt. De leerkracht kan de leerlingen op die manier goed observeren en begeleiden in het leerproces. In de grote kring wordt gewerkt met de hele groep.

Wanneer een groep kinderen in de kleine kring bij de juf zit, kunnen de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Met behulp van het kiesbord werken zij aan een gerichte opdracht. Op het kiesbord staan afbeeldingen van bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, het constructiemateriaal, de zandtafel of de themahoek waarmee de kinderen aan het werk gaan.

Tijdens een zogenaamde werkles werken de kinderen of aan een creatieve opdracht (tekenen en handvaardigheid) of aan een gerichte leeropdracht. Bij de gerichte leeropdracht wordt er aandacht besteed aan taal en rekenen waarbij spelenderwijs letters en cijfers worden aangeboden, schrijven en andere motorische activiteiten zoals schrijfdans. Ook is er aandacht voor de Engelse taal.

In de klas zijn de diverse materialen onderverdeeld in de kasten. In de taalkast en rekenkast zijn verschillende materialen binnen dit specifieke gebied te vinden. Daarnaast is er ook een bouwkast met verschillend materiaal voor het oefenen van de fijne motoriek. 

Op onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Er wordt daarbij aandacht besteed aan sociale vaardigheden. 

Iedere dag spelen de kinderen buiten op het ruime schoolplein. Daar kunnen de kinderen rennen en met het buitenspelmateriaal spelen, maar ook in de zandbak is er plek genoeg.

Op maandag hebben de kinderen gymles van juf Iris in de gymzaal. De andere gymles wordt verzorgd door juf Anje in het speellokaal. Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook