Welkom op de pagina van groep 1 en 2.Wij zijn juf Ilse en Juf Annet. Juf Ilse werkt op maandag, dinsdag en woensdag in deze groep, juf Annet op donderdag en vrijdag. Wij hebben een combinatiegroep 1/2, wat betekent dat er in de loop van het schooljaar nieuwe leerlingen instromen. Op dit moment (september 2019) zitten er 19 leerlingen in onze groep, zes kinderen in groep één en dertien leerlingen in groep twee.

Kleuterplein
In de klas werken wij aan de hand van de methode Kleuterplein. Door het jaar heen werken wij door middel van diverse thema's aan de kerndoelen van de kleuters. 
Daarnaast volgen wij alle leerlingen aan het hand van een leerlingvolgsysteem. Wij vinden het belangrijk om uw kind te volgen in zijn of haar ontwikkeling. 

De kring.
Op maandag en donderdag starten we de dag in de grote kring. We hebben een dagopening, waarbij het lied "goedemorgen allemaal" samen wordt gezongen. Daarbij staan wij stil bij de naam van de dag, de maand en het seizoen van dat moment. En we heten elkaar welkom.

Inloop.
Op de andere dagen van de week starten we met een inloop. De kinderen hebben de dag ervoor al gekozen uit een activiteit en daar starten ze die ochtend mee. Sommige kinderen zullen starten in de kleine kring, zij gaan samen met de juf een taal- of rekenactiviteit doen.

Kleine kring
De kleine kring vindt plaats tijdens de inloop, maar ook op andere momenten van de dag. In de kleine kring blijven de kinderen dicht bij de juf zitten en kan de juf gericht de leerstof aanbieden van de jaargroep. Na de start in de grote kring gaat een van de beide groepen zelfstandig aan het werk met het kiesbord. 
Het voordeel van de kleine kring is dat de leerkracht veel gerichter de leerstof van de jaargroep kan aanbieden.

Kiesbord.
Wanneer een groep kinderen in de kleine kring bij de juf zit, kunnen de andere kinderen zelfstandig aan het werk met het kiesbord. Hierop staan afbeeldingen van hoeken (huishoek, bouwhoek, constructiemateriaal, zandtafel, themahoek, enz.) en andere activiteiten (tekenen, klei, knutselen, spelletje, enz) die de kinderen in de klas kunnen doen.

Werkles.
Tijdens de werkles werken de kinderen aan een creatieve opdracht of een gerichte leeropdracht. Tijdens de creatieve opdracht doen zij iets op het gebied van tekenen, textiel of handvaardigheid. Bij de gerichte leeropdracht wordt er aandacht besteed aan taal-, reken-, schrijf-, motorische activiteiten of werkbladen. Eén keer per week wordt er een schrijfdansles verzorgd.

Letters.
Bij elk thema staat er een letter centraal. We doen spelletjes waarbij deze letter centraal staat maar daarnaast maakt groep 2 ook werkbladen waarbij ze spelenderwijs met de letter bezig zijn.

Materialen uit de kast.
In de klas zijn de diverse materialen onderverdeeld in de kasten. Zo is er een taalkast waarin diverse materialen op het gebied van taal te vinden zijn zoals o.a. rijmspellen, letterspellen, varia en piccolo. In de rekenkast zitten de materialen op het gebied van rekenen zoals o.a. telspellen, kralenreeksen, figurogram en logica. Naast de reken- en taalkast is er ook een puzzelkast., ook wel bouwkast genoemd, hierin zit verschillend materiaal zoals o.a. hamertje tik, kralenplank, lego en klei.

Kanjertraining.
Op onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Voor de kleuters vindt die les op donderdagmiddag plaats. Er wordt daarbij aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Buitenspelen.
Ons streven is om dagelijks buiten te spelen. We hebben een prachtig schoolplein waar de kinderen kunnen rennen, met karren en fietsen kunnen spelen, maar ook in de zandbak is er plek genoeg.

Gym.
Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gymles van meester Mark in de gymzaal. Op andere dagen hebben we de mogelijkheid om in de speelzaal spelletjes te doen, bewegen we met materiaal en kunnen we klimmen en klauteren.

Podiumactiviteit.
Op vrijdagmiddag 15 november 2019 staan alle kinderen van groep 1/2 op het podium. Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.


Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook