Groep 3/4

Deze combinatiegroep bestaat uit 21 leerlingen, 12 leerlingen in groep drie en 9 kinderen in groep vier. Juf Anne staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep en juf Emma op donderdag en vrijdag.

Groep 3
In groep 3 gebruiken we de leesmethode, Lijn 3. Dagelijks zijn wij bezig met het leren lezen, waarbij steeds een nieuwe letter centraal staat. Deze letters leren de kinderen ook gelijk schrijven met de schrijfmethode die hierbij aansluit, Klinkers. Naast lezen, rekenen we ook elke dag, dit doen we met de methode Wereld in Getallen op Snappet.

Groep 4
Voor rekenen en schrijven gebruiken we in groep 4 dezelfde methodes als in groep 3. De kinderen in groep 4 krijgen Taal en Spelling als aparte vakken, hiervoor gebruiken we respectievelijk de methode Taal Actief en Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS). Om het technisch lezen te bevorderen werkt groep 4 minimaal drie keer per week met de methode Karakter.

Naast de basisvakken krijgen de kinderen twee keer per week, op dinsdag en donderdag, gym van een vakdocent. Voor wereldoriëntatie haken wij in op onderwerpen die in de leesmethode van groep 3 aan de orde komen.
Daarnaast wordt er iedere week aandacht besteed aan de Kanjertraining en Verkeer. Er wordt ook getekend, geknutseld en gezongen vooral op onze vaste creamiddag en natuurlijk is er af en toe ook tijd om lekker te spelen.
 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook