Groep 3/4
Wij zijn juf Ilse en juf Anne. Juf Ilse werkt op maandag en dinsdag, juf Anne op woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 3
In groep 3 leren de kinderen lezen met de leesmethode van Lijn 3. Iedere dag worden er nieuwe letters geleerd, waarbij de kinderen al snel woorden kunnen lezen en maken. Deze letters leren de kinderen ook schrijven met de schrijfmethode die hierbij aansluit, Klinkers. Uiteraard wordt er ook iedere dag gerekend. Dit doen we met de methode Wereld in Getallen. 

Groep 4
Voor rekenen maken we gebruik van Snappet. Bij schrijven gebruiken we in groep 4 dezelfde methodes als in groep 3. Alleen voor taal krijgen de kinderen nu taal en spelling als aparte vakken aangeboden. Hiervoor gebruiken we respectievelijk de methode Taal Actief en Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS). Om het technisch lezen te bevorderen werkt groep 4 minimaal drie keer per week met de methode Karakter.

Groep 3-4 samen
Voor wereldoriëntatie maken we in beide groepen gebruik van de methode van Blink, waarbij aan de hand van thema's wordt gewerkt. Ook de Kanjertraining (voor de sociale vaardigheden), verkeer en Engels wordt aan beide groepen tegelijk aangeboden. Wekelijks hebben we een zogenaamde creamiddag. Dan zijn de kinderen met creatieve vakken aan het werk. Daarbij komen de verschillende disciplines aan bod zoals tekenen, handvaardigheid, muziek van een vakleerkracht, dans en drama. 
En natuurlijk hebben de kinderen twee keer per week gymles van een vakdocent, juf Iris.   

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook