Deze combinatiegroep bestaat uit 23 leerlingen, 9 leerlingen in groep 3 en 14 in groep 4. Juf Anne staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep en juf Ellen op donderdag en vrijdag.

Groep 3
In groep 3 gebruiken we de leesmethode, Lijn 3. Dagelijks zijn wij bezig met het leren lezen, waarbij steeds een nieuwe letter centraal staat. Deze letters leren de kinderen ook gelijk schrijven met de schrijfmethode die hierbij aansluit, Klinkers. Naast lezen, rekenen we ook elke dag, dit doen we met de methode Wereld in Getallen.

Groep 4
Voor rekenen en schrijven gebruiken we in groep 4 dezelfde methodes als in groep 3. De kinderen in groep 4 krijgen Taal en Spelling als aparte vakken, hiervoor gebruiken we de methode Taal Actief. Om het technisch lezen te bevorderen werkt groep 4  drie keer per week met de methode Estafette.
Naast de basisvakken krijgen de kinderen twee keer per week gym, op dinsdag en donderdag van een vakdocent. Voor wereldoriëntatie haken wij in op onderwerpen die in de leesmethode van groep 3 aan de orde komen. Natuurlijk wordt er ook getekend, geknutseld en gezongen en is er af en toe ook tijd om lekker te spelen.
 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook