Inschrijven

De peuterspeelgroep is geopend tijdens de 40 schoolweken. U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Dit gaat uitsluitend digitaal en kan worden ingevuld door hier te klikken. 
Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel kinderopvang, dan ontvangt u een bevestiging. Daarmee is de inschrijving definitief. 

KOVnet

Als de inschrijving definitief is, ontvangt de ouder een inlogcode van de digitale omgeving, het zogenaamde KOV-net. Hier kunnen facturen worden ingezien, contracten worden getekend. Ook is er de mogelijkheid om informatie over het kind toe te voegen en eventueel wijzigingen in opvang aan te vragen of vakanties door te geven. Toegang tot het KOVnet verloopt via de website, maar het is ook mogelijk een gebruiksvriendelijke app op een mobiele telefoon te installeren. 

Ruilbeleid
De peuterspeelgroep kent een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet zijn eenvoudige wijzigingen aan te geven. Aan ruilen zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.  Zie hiervoor ons ruilbeleid

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook