Contact

Openbare basisschool de Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
Telefoon: 0575 - 501 552
E-mail: directie.dewiekslagvoorst@archipelprimair.nl

Directeur: Nicole Schaaps
E-mail: nicoleschaaps@archipelprimair.nl

Bovenschoolse directie Stichting Archipel:
Dhr. W v.d. Hoeven
Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen
Telefoon: 0575 - 596 120
E-mail: info@archipelprimair.nl

Leerplichtambtenaar :
Julia Sahuleka
Telefoon : 0571 - 279 206

Logopedie:
Renate Reinten
Telefoon: 06 - 5464 5164
E-mail: r.reinten@voorst.nl

Schoolarts/Jeugdverpleegkundige:
Schoolarts: Dhr. P.M.A. Dietzenbacher
Jeugdverpleegkundige: Mevr. M. Oosterwijk
Telefoon : 088 - 443 3000 (GGD)

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook