De Wiekslag biedt een veilige, uitdagende en zorgzame leeromgeving. Wij streven ernaar dat we door onze zorg en individuele aandacht het beste uit de leerlingen halen.

Daarnaast is “De Wiekslag” een school die de kinderen een stevige basis voor de toekomst geeft, zowel cognitief (basiskennis) als sociaal-emotioneel.

We willen een sfeer creëren van saamhorigheid en betrokkenheid waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige “jongeren”.

Hierbij gaan we uit van:

  • Het team van ons Kindcentrum heeft samen met ouders een opvoedende taak, die gericht is op persoonlijkheidsvorming van het individuele kind en op de omgang met anderen;
  • De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen staan ten dienste van deze persoonlijkheidsvorming;
  • Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijk vlak;
  • Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie), en de behoefte aan waardering van anderen (relatie). Dit zijn de uitgangspunten van adaptief onderwijs. Om dat waar te kunnen maken streven wij naar een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar, en leren in passende zelfstandigheid te werken.

In de komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe visie en missie voor onze school, die mede is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van het schoolbestuur Stichting Archipel. Naast de teamleden spelen ook de ouders en leerlingen daarin een rol.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook