Groep 5-6

Deze groep is een combinatiegroep bestaande uit 14 kinderen in groep vijf en 8 kinderen in groep zes.
Juf Anne-Wil geeft les op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Ellen verzorgt de lessen van woensdag tot en met vrijdag. 

De vakken
We zijn dagelijks bezig met de vakken taal en spelling (Taal Actief 4) en rekenen (Wereld in getallen). Daarnaast oefenen we bij rekenen met redactiesommen (verhaaltjessommen) in een apart werkboek. In groep 5 en 6 is het automatiseren van de tafels van 1-10 erg belangrijk. Thuis oefenen met tafels is daarom erg belangrijk.  
We vinden lezen ook erg belangrijk, daarom lezen we elke dag. Gelukkig kunnen we hiervoor hele mooie boeken uit de bibliotheek op school lenen. Ook werken we met de methode Karakter voor technisch lezen. Daarnaast besteden we aandacht aan het begrijpend lezen. Twee keer per week oefenen we het begrijpend lezen door middel van actuele berichten vanuit de methode Leeslink. 

Voor de vakken wereldoriëntatie werken we met de methodes Brandaan (Geschiedenis), Meander (Aardrijkskunde) en Naut (Natuur en techniek). Deze methodes hebben een gelijke werkwijze en bieden wij in blokken aan. 

We werken dit jaar bij Kanjertraining met het boek Max en de Zwerver, maar zullen ook heel veel spelletjes en energizers doen met de kinderen.
In de tweede helft van het jaar houden de kinderen van groep 5 een boekbespreking en de kinderen van groep 6 een spreekbeurt. 
Op dinsdag en donderdag hebben wij 's middags gym van een vakleerkracht. Spel- en toestellessen worden dan afgewisseld. Graag op die dagen gymkleding en schoenen meegeven.

Op vrijdag 4 juni 2021 zullen de kinderen van groep 5/6 de show stelen tijdens de podiumactiviteit.

Op de website en op de groepspagina van groep 5/6 houden wij u op de hoogte, door middel van foto's of tekst, van bijzondere gebeurtenissen of alledaagse dingen. Wij hopen dan ook dat u deze website regelmatig bezoekt. Ook zullen er af en toe berichten verschijnen op de facebookpagina van school.


Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook