Groep 5-6
Wij zijn juf Anne-Wil en juf Ellen. Juf Anne-Wil geeft les op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Ellen verzorgt de lessen op donderdag en vrijdag. 

Dagelijks zijn wij bezig met de vakken taal (Snappet) en spelling (Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen). In de tweede helft van het jaar houden de kinderen van groep 5 en 6 een boekbespreking. Iedere dag wordt er gelezen waarbij we gebruik maken van onze goed gevulde schoolbibliotheek. Voor de ontwikkeling van het technisch lezen, wordt er gewerkt met de methode Karakter. Begrijpend lezen wordt aangeleerd met de methode Leeslink. 

Bij rekenen (Wereld in getallen 5) wordt er iedere dag geoefend via Snappet. Daarnaast werken we bij rekenen aan het oefenen van de tafels via tafelsoefenen.nl. In groep 5-6 krijgen de kinderen het maken van redactiesommen mee als huiswerk. Hiervoor krijgen de kinderen een login voor redactiesommen.nl, waar elke week een nieuw werkblad klaarstaat. 

Wereldoriëntatie wordt geïntegreerd aangeboden door middel van onze methode Blink. Hierbij wordt thematisch gewerkt en worden de kinderen aangezet om op onderzoek uit te gaan. Daarnaast zullen de kinderen ook wekelijks Engelse les krijgen.

De Kanjertraining wordt gebruikt om de sociale vaardigheden te oefenen. 

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym van onze vakleerkracht juf Iris, waarbij spel- en toestellessen worden afgewisseld. 

Op vrijdag 19 april 2023 zullen de kinderen van groep 5/6 de show stelen tijdens de podiumactiviteit.

Op de website en op de groepspagina van groep 5/6 houden wij u op de hoogte, door middel van foto's of tekst, van bijzondere gebeurtenissen of alledaagse dingen. Wij hopen dan ook dat u deze website regelmatig bezoekt. Ook zullen er af en toe berichten verschijnen op de facebookpagina van school.


Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook