Over de ouderraad (OR)

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen.
De OR heeft dit schooljaar 6 vergaderingen gepland.
De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar actief hoeft te zijn. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of er nog ouders zijn die willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen.  

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten door ons aan te spreken of mail ons via or@dewiekslagvoorst.nl.

Op dit moment bestaat de ouderraad uit:       

 • Christel Bouwman (voorzitter)
 • Nathalie Harberink-Berends (secretaris)
 • Griete de Weerd (penningmeester)
 • Grietje en Frank Hoogendoorn (penningmeester i.o.)
 • Nicolien van Velzel 
 • Sharon Ooms
 • Helga Udink
 • Kirsten van Dijk-Bruggink
 • Sharon Diseraad               
 • Sandra Arendsen-van Leeuwenkamp

Vanuit het personeel maken Ilse Wassink
en Annet Nikkels deel uit van de OR.

Werkzaamheden van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

 • Organiseren van activiteiten
 • Hulp bieden bij activiteiten
 • Ouderhulp mobiliseren
 • Organiseren van acties
 • Beheer van financiële middelen
 • Innen van ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdragen

Organiseren van activiteiten

De kinderen van De Wiekslag gaan naar school om te leren. Daarnaast worden er door het jaar heen ook een heleboel gezellige dingen georganiseerd. Soms zijn dit activiteiten per groep, zoals een bezoek aan de kinderboerderij of aan een museum. Andere activiteiten zijn voor de hele school, zoals de themadag of het paasontbijt. 
De ouderraad organiseert een aantal activiteiten in samenwerking met het team. Sommige activiteiten worden door de ouderraad alleen geregeld. Er zijn ook activiteiten die alleen door het team worden georganiseerd. Al deze activiteiten worden uitgebreid beschreven in de schoolgids.

Hulp bieden bij activiteiten

De ouderraad helpt bij vele verschillende activiteiten op school. Sint- en Kerstviering is een drukke periode. Er wordt hulp geboden bij het opzetten van een theaterdag; bij het begeleiden van de loopgroepen tijdens de avondvierdaagse en bij de jaarlijkse themadag voor alle leerlingen aan het einde van het schooljaar. Kortom, de OR helpt bij alle activiteiten die de kinderen van De Wiekslag ten goede komen en die school en plezier op een prettige wijze combineren.

Ouderhulp algemeen

Soms is extra hulp nodig op school. Via onze nieuwsbrief W2D, via een brief of parro worden met regelmaat hulpouders gevraagd voor het begeleiden van allerlei activiteiten zoals vervoer naar voorstellingen, of een grondige schoonmaakbeurt van het schoolplein. Soms coördineert de OR deze extra hulp en soms wordt dit door het team gedaan.

Organiseren van acties

De ouderraad ontvangt geld van de ouders via de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit is echter lang niet voldoende om de kosten te dekken voor alle activiteiten. Daarom organiseert de ouderraad jaarlijks een paar acties om extra geld te werven.

Beheer van financiële middelen

De ouderraad is een aparte stichting. De financiële boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester en jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit enkele ouders. Tijdens de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd.

Innen van bijdrage voor schoolreis en schoolkamp

Tegelijkertijd met de inning van de ouderbijdrage wordt ook de betaling voor het schoolreisje en het schoolkamp geïnd. Het team bepaalt waar de schoolreis en de schoolkamp naar toegaan. De kosten van de schoolreis en het schoolkamp zie je dus ook terug in het kasboek van de ouderraad.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook