Over de activiteiten-commissie (AC) 

De activiteitencommissie (voorheen ouderraad) is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen.
De AC heeft dit schooljaar 6 vergaderingen gepland.
De AC verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar actief hoeft te zijn. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of er nog ouders zijn die willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de activiteitencommissie. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen.  

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten door ons aan te spreken of mail ons via or@dewiekslagvoorst.nl.

Op dit moment bestaat de commissie uit:       

 • Christel Bouwman (voorzitter)
 • Nathalie Harberink-Berends (secretaris)
 • Frank Hoogendoorn (penningmeester)
 • Grietje Hoogendoorn 
 • Nicolien van Velzel 
 • Sharon Ooms
 • Helga Udink
 • Kirsten van Dijk-Bruggink
 • Sandra Arendsen-van Leeuwenkamp

Vanuit het personeel zijn Ilse van Beek-Wassink en Anje Bechtel vertegenwoordigd in de AC.

Werkzaamheden van de activiteitencommissie

De belangrijkste taken van de AC zijn:

 • Organiseren van activiteiten
 • Hulp bieden bij activiteiten
 • Ouderhulp mobiliseren
 • Organiseren van acties
 • Beheer van financiële middelen
 • Innen van ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdragen

Organiseren van activiteiten

De kinderen van De Wiekslag gaan naar school om te leren. Daarnaast worden er door het jaar heen ook een heleboel gezellige dingen georganiseerd. Soms zijn dit activiteiten per groep, zoals een bezoek aan de kinderboerderij of aan een museum. Andere activiteiten zijn voor de hele school, zoals de themadag of het paasontbijt. 
De AC organiseert een aantal activiteiten in samenwerking met het team. Sommige activiteiten worden door de commissie alleen geregeld. Er zijn ook activiteiten die alleen door het team worden georganiseerd. Al deze activiteiten worden uitgebreid beschreven in de schoolgids.

Hulp bieden bij activiteiten

De activiteitencommissie helpt bij vele verschillende activiteiten op school. Sint- en Kerstviering is een drukke periode. Er wordt hulp geboden bij het begeleiden van de loopgroepen tijdens de avondvierdaagse en bij de jaarlijkse themadag voor alle leerlingen aan het einde van het schooljaar. Kortom, de OR helpt bij alle activiteiten die de kinderen van De Wiekslag ten goede komen en die school en plezier op een prettige wijze combineren.

Ouderhulp algemeen

Soms is extra hulp nodig op school. Via onze nieuwsbrief W2D (Wiek to Date), via een brief of Parro worden met regelmaat hulpouders gevraagd voor het begeleiden van allerlei activiteiten zoals vervoer naar voorstellingen, of een grondige schoonmaakbeurt van het schoolplein. Soms coördineert de AC deze extra hulp en soms wordt dit door het team gedaan.

Organiseren van acties

De activiteitencommissie ontvangt geld van de ouders via de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op € 27,50 per leerling per schooljaar. Dit is echter lang niet voldoende om de kosten te dekken voor alle activiteiten. Daarom organiseert de AC jaarlijks een paar acties om extra geld te werven. Dit schooljaar wordt de Happy Flowerday georganiseerd.

Beheer van financiële middelen

De ouderraad is een aparte stichting. De financiële boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester en jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit enkele ouders. Tijdens de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd.

Innen van bijdrage voor schoolreis en schoolkamp

De kosten van het schoolreisje zijn per groep verschillend. De onderbouwgroepen blijven wat dichterbij school en betalen daarom wat minder. Voor groep 1-2 zijn de kosten daarom €20,00 en voor groep 3-4 rekenen we €30,00. Vanaf groep 5-6 worden de reisjes iets uitgebreider en wordt een bijdrage gevraagd van €35,00. Het schoolkamp in groep 7-8 beslaat meerdere dagen waar €100,00 voor gerekend wordt. De betaling van de ouderbijdrage wordt tegelijk geïnd met de betaling van het schoolreisje. Het team bepaalt waar de schoolreis en de schoolkamp naar toegaan, maar staat open voor suggesties van ouders. De kosten van de schoolreis en het schoolkamp zie je terug in het kasboek van de ouderraad. 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook