Peutergroep de Wiekslag

Peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep de Wiekslag is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum De Wiekslag. Er wordt opvang aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Door de juiste ondersteuning kunnen kinderen zich goed ontwikkelen in hun voorbereiding voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen.
Er wordt gewerkt volgens de methode Startblokken. Ook worden er thema's gebruikt en uitgewerkt vanuit de methode Peuterplein passend bij Kleuterplein, de methode die gebruikt wordt bij de kleutergroep van de basisschool. Daar waar het kan, wordt samengewerkt met de kleutergroep. 
Onze peuterspeelgroep biedt ook plek aan kinderen met een VE-indicatie. Onze leidster Simone Das is hiervoor gecertificeerd.

Mocht uw kind na een ochtend op de peutergroep opgevangen moeten worden op een buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf, dan behoort het brengen naar de opvang ook tot de mogelijkheden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Peutergym, Bewegen met Nijntje

Onze leidster is opgeleid om beweeglessen te verzorgen vanuit Bewegen met Nijntje. Ons kindcentrum is hiervoor gecertificeerd.

De peuterleidsters verwerken de geleerde beweegoefeningen tevens in hun dagelijkse programma. Zo hebben de peuters lekker veel beweging.

Openingstijden

De peuterspeelgroep is drie dagen per week open.  

Dinsdag: 08.00 – 13.30 uur
Donderdag: 08.00 – 13.30 uur
Vrijdag: 08.00 - 13.30 uur

Tarieven

Onder het tabblad tarieven kunt u alle informatie vinden die inzicht geeft in de kosten. Er worden ook rekenvoorbeelden gegeven.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Dit kunt u vinden onder het tabblad inschrijven. Het formulier is digitaal in te vullen.  

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep de Wiekslag

U kunt het pedagogisch beleidsplan van Peuterspeelgroep de Wiekslag inlezen op de locatie of hier downloaden.
In het pedagogisch werkplan staat voor u onder andere uitgelegd wat onze visie en werkwijze is. Deze kunt u hier downloaden. 

Vragen en informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de backoffice van Stichting Archipel Kinderopvang:

Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen
Telefoonnummer: 0575 – 501187
E-mail: kinderopvang@archipelprimair.nl
Website: www.educatief-centrum.nl

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook