Peutergroep de Wiekslag

Peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep de Wiekslag is gevestigd in openbare basisschool de Wiekslag waar opvang wordt aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier bieden wij kinderen de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen.

Openingstijden

Dinsdag:       08.00 – 12.00 uur
Donderdag:   08.00 – 12.00 uur
Vrijdag:        08.00 - 12.00 uur

Tarieven

Peutergroep de Wiekslag

Peuter 40 weken:  € 7,22 per uur

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind te betalen. Vanaf het vierde kind is de inschrijving gratis. Uw inschrijving is pas definitief na het voldoen van het inschrijfgeld.

Kinderopvangtoeslag

Voor de peuterspeelgroep kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2019 voor de peuterspeelgroep staat vast op € 6,89. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peutergroep als ‘dagopvang’ op te geven.

Indien u niet in aanmerking komt voor de toeslag van de Belasting, kan het zijn dat u wel een gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. Wij informeren u graag over de gemeentelijke voorwaarden.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Deze is op de locatie te verkrijgen of via het tabblad inschrijfformulier te downloaden. 

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep de Wiekslag

U kunt het pedagogisch beleidsplan van Peuterspeelgroep de Wiekslag inlezen op de locatie of hier downloaden.
In het pedagogisch werkplan staat voor u onder andere uitgelegd wat onze visie en werkwijze is. Deze kunt u hier downloaden. 

Vragen en informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de backoffice van Stichting Archipel Kinderopvang:

Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen
Telefoonnummer: 0575 – 501187
E-mail: kinderopvang@archipelprimair.nl
Website: www.educatief-centrum.nl

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook