Peutergroep de Wiekslag

PeuterspeelgroepPeuterspeelgroep de Wiekslag is gevestigd in openbare basisschool de Wiekslag waar opvang wordt aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier bieden wij kinderen de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen.

Openingstijden

Dinsdag:      08.00 – 12.00 uur
Donderdag:  08.00 – 12.00 uur
Vrijdag:       08.00 - 12.00 uur

Tarieven

Onder het tabblad tarieven kunt u alle informatie vinden die inzicht geeft in de kosten. Er worden ook rekenvoorbeelden gegeven.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Deze is op de locatie te verkrijgen of via het tabblad inschrijfformulier te downloaden. 

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep de Wiekslag

U kunt het pedagogisch beleidsplan van Peuterspeelgroep de Wiekslag inlezen op de locatie of hier downloaden.
In het pedagogisch werkplan staat voor u onder andere uitgelegd wat onze visie en werkwijze is. Deze kunt u hier downloaden. 

Vragen en informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de backoffice van Stichting Archipel Kinderopvang:

Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen
Telefoonnummer: 0575 – 501187
E-mail: kinderopvang@archipelprimair.nl
Website: www.educatief-centrum.nl

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook