Team

Er werken zeven leerkrachten en een directielid op de Wiekslag, deels fulltimers en deels parttimers. 

Naast de groepsleerkrachten zijn er enkele leerkrachten aanwezig met speciale kennis. Zo is er een intern begeleider (IB-er) en iemand die zich bezig houdt met informatie – communicatietechnologie (ICT-er).

De IB-er is aanwezig om de hulp aan kinderen die extra zorg behoeven te coördineren en leerkrachten te ondersteunen. 


Vanaf groep 5 wordt er wekelijks levensbeschouwelijk onderwijs gegeven.

Teamsamenstelling

Ilse Wassink

Groep 1-2
Groep 5-6
           

Eefje Hovens

Groep 1-2

Anne Dommerholt

Groep 3-4

Timothy Kok

Groep 5-6
en ICT-medewerker

Mieke ten Brink

Groep 7-8

Albert Zark
directeur

Monique Alberts

Interne begeleiding en begeleiding van rugzakleerlingen<geen foto>Tineke Ubbens

Levensbeschouwelijke vorming

Mijn kind


Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.